กก.จริยธรรมสปท.รับสอบคดี”อนุสร” ส่อผิดหลักจริยธรรมหลายข้อ เตรียมเรียก “อนุสร”สอบ 21มี.ค.นี้ คาดได้ผลสรุปก่อนสิ้นเดือน ชี้หากผลสรุปร้ายแรงชงผู้ตรวจฯเชือดต่อ

S__14393384

น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่สอง ในฐานประธานคณะกรรมการจริยธรรมสปท. แถลงภายหลังการประชุมวิปสปท.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณี นายอนุสร จิรพงศ์ สปท. ที่ทำร้ายร่างกาย พนักงานร้านอาหาร เมื่อวันที่ 10 มี.ค. แม้กรณีดังกล่าวแม้จะไม่มีผู้ร้องมา แต่ตามข้อบังคับของคณะกรรมการจริยธรรมสปท. พ.ศ.2559 ข้อ 7 กำหนดว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เชื่อได้ว่ามีการกระทำหรือพฤติกรรมใดที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ โดยมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะดำเนินการได้ คณะกรรมการอาจหยับยกเรื่องนั้นขึ้นมาพิจารณาตามระเบียบนี้ก็ได้” เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว

น.ส.วลัยรัตน์ กล่าวว่า คณะกรรมการจริยธรรมฯเห็นว่า กรณีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะดำเนินการได้ จึงมีมติให้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาและเห็นว่ามีมูลเพียงพอที่จะพิจารณาต่อไปได้ ว่าการกระทำดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน การประพฤติและปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งการต้องเคารพกฎหมาย ตลอดจนถึงกรอบของศีลธรรมและจริยธรรมตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ.2558 ประกอบข้อบังคับสปท.พ.ศ.2558 ข้อ 102

“ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลและหลักฐานจากสื่อทุกแขนง โดยจะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 20 มี.ค.และจะเชิญนายอนุสรมาชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่ 21 มี.ค. แต่คงไม่ต้องเชิญผู้เสียหายมาเพราะได้ข้อมูลจากการลงบันทึกประจำวันแล้ว ซึ่งเราจะขอข้อมูลการลงบันทึกประจำวันจาก สน.บางซื่อมาร่วมพิจารณาด้วย คาดว่าในสัปดาห์ถัดไปจะสามารถสรุปผลได้”
น.ส.วลัยรัตน์ กล่าวอีกว่า หากที่ประชุมพิจารณาเสร็จจะนำเสนอข้อสรุปต่อประธานสปท. เพื่อให้ที่ประชุมสปท.พิจารณา โดยความผิดในกรณีนี้จะมีตั้งแต่ ว่ากล่าว การตักเตือน การประณาม และหากพบว่ามีความผิดร้ายแรง จะส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตามในชั้นนี้ หากมีสมาชิกสปท. 25 คน เข้าชื่อต่อประธานสปท. หากเห็นว่าสมาชิกได้ทำความเสื่อมเสียเกียรติต่อสปท. เพื่อให้พ้นจากสมาชิกภาพได้ก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องรอผลของคณะกรรมการจริยธรรมฯ

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *