“อลงกรณ์” ขอบคุณ “กกต.” “กรธ.” และ “สนช.” สนับสนุนระบบไพรมารี่ เสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองรับผิดชอบ ฝากการบ้านพรรคการเมืองเลือกหัวหน้าพรรคแบบเปิดกว้าง มั่นใจได้คนดีคนเก่ง

576390

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง กล่าววันนี้ (5ก.ค.) ว่า ระบบไพรมารี่เป็นหนึ่งในวิธีการปฏิรูประบบพรรคการเมืองตามแผนปฏิรูปการเมืองเพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองและยกระดับเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง ตามข้อเสนอของสปช. และสปท. จึงขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนระบบไพรมารี่ ซึ่งมั่นใจว่าหากทุกพรรคการเมืองมุ่งมั่นที่จะปฏิรูป โดยนำระบบไพรมารี่ไปใช้กับการเลือกตั้งขั้นต้น ผู้สมัครส.ส.ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าจะเป็นการพลิกโฉมหน้าการเมืองไทยและพัฒนาประชาธิปไตยแบบผู้แทน (representative democracy) ที่ใช้มา 85 ปี สู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy)มหรือประชาธิปไตย 4.0 ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และกกต. ที่วางหลักการสำคัญคือการมีส่วนร่วมของสมาขิกพรรคการเมือง ในการคัดเลือกผู้สมัครส.ส. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง แม้จะเป็นการยากในช่วงแรกเพราะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแบบกลับหัวกลับหาง เสมือนสลับเอาฐานพีรามิดขึ้นไปไว้ข้างบนแทนยอดพีรามิดที่รวมศูนย์อำนาจมานาน แต่ขอให้เข้าใจว่าจำเป็นต้องใช้ยาแรงเพื่อปฏิรูประบบพรรคการเมืองให้สำเร็จ และขอเสนอให้กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองรับผิดชอบและสนับสนุนงบประมาณระบบไพรมารี่ ตามที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคปชป. มีความเห็นก่อนหน้านี้

ยิ่งกว่านั่นพรรคการเมืองควรใช้โอกาสในระหว่างการเลือกตั้งขั้นต้นแบบไพรมารี่ เปิดเวทีให้สมาชิกพรรคนำเสนอนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายของพรรคตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูป และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันพร้อมกับฝากการบ้านถึงพรรคการเมืองให้พิจารณานำระบบไพรมารี่ไปใช้กับการเลือกตั้งขั้นต้นหัวหน้าพรรคด้วย จะทำให้ได้คนดีคนมีความรู้ความสามารถเพราะระบบไพรมารี่เป็นระบบเปิดกว้างโปร่งใสสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *