สปท. ส่งงานปฏิรูปให้นายกฯ188 เรื่อง พร้อมคุณ แม่น้ำ5สายร่วมประสานมือทำงานจนสำเร็จ

S__16851017

เมื่อเวลา 09.00 น. ได้มีพิธีส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้กับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยก่อนพิธีสมาชิกสปท.ทั้งหมดได้ถ่ายรูปร่วมกับนายกฯในห้องประชุมรัฐสภา เพื่อเป็นที่ระลึก โดยมีสมาชิกแม่น้ำ 5 สาย ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี (ครม.) คสช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อดีตประธานและรองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อดีตประธานและอดีตรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ต่อมา. ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสปท. กล่าวรายงานว่า ภารกิจสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล มี 3 เรื่อง คือ การบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูป และการสร้างความสามัคคี การปฏิรูปจึงเป็นพันธกิจหลักอย่างหนึ่ง ในการแก้ปัญหาเพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งระยะสั้น กลาง และยาว ที่มีความยั่งยืน ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก การปฏิรูปจึงเป็นงานสร้างสรรค์เชิงบวก และต้องอาศัยความร่วมมือของแม่น้ำ 5 สาย ทั้งนี้ งานปฏิรูปที่สปท.ส่งให้รัฐบาลแล้วมี จำนวน 188 เรื่อง ส่วนที่รัฐบาลเร่งผลักดันกฎหมายเพื่อกลไกปฏิรูปประเทศ นับถึงเดือน ต.ค. 2559 จำนวน 183 ฉบับ และกำลังเร่งผลักดันอีก 104 ฉบับ ที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา คสช.ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย เกิดความมั่นคงทางการเมือง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
ประธาน สปท. กล่าวว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สปท.มีส่วนสำคัญในการให้ข้อเสนอแนะกรธ.เกี่ยวกับการปฏิรูป ปรากฎในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ และมาตรา 261 ที่ให้วุฒิสภาติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูประเทศ เสนอให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ และเสนอกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แผนกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ เสนอประเด็นคำถามของสปท.ต่อสนช. เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอคำถามที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม และเรื่องต่างๆที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ที่ทางกรธ.ขอความเห็นจากสปท.
สำหรับเรื่องที่นายกฯ มีดำริเสนอให้ปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การจัดตั้งศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 3.ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยคุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินจากการทุจริตนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กำลังส่งเรื่องเข้าครม. 4.เรื่องส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม และ5.เรื่องการป้องกันการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ำในภาวะน้ำแล้ง
“ความสำเร็จของสปท. เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของแม่น้ำ5 สาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ รวมถึงสมาชิกสปท.ทุกคน ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการรัฐสภา ที่ทุ่มเทกำลังใจและกายให้กับการปฏิรูปเสมอมา สิ่งที่ทำมานับว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนเป็นอันมาก”ร.ท.ทินพันธุ์กล่าว

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *